Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 21.12.2021

Rekisteri:

Verkkosivusto maritaknevel.fi

Rekisterin ylläpitäjä:

Marita Knevel
sähköpostiosoite!!!

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja tietolähteet:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito esimerkiksi äänestäjiin ja sidosryhmiin.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, muut asiakassuhteeseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot.

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain mikäli ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.